Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOSCI

obowiazujaca od 1 wrzesnia 2021 r.

QUALIS VESTRA SP. Z O.O. z siedziba w Katowicach, NIP:9542827545 („QUALIS VESTRA SP. Z O.O..”), własciciel portalu internetowego http://skupnieruchomoscislask.com,chroni prywatnosc osob korzystajacych z jej usług/portalu internetowego i ich danych osobowych.

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania z portalu internetowego http://skupnieruchomoscislask.com, QUALIS VESTRA SP. Z O.O. przyjeła niniejsza „Polityke Prywatnosci”, w ktorej okreslone sa: cele i zakres przetwarzanych danych osobowych, sposob ich ochrony, podstawy prawne przetwarzania oraz prawa osob, ktorych dane dotycza.

Definicje

  1. Administrator – administrator danych osobowych w rozumieniu RODO, tj. QUALIS VESTRA SP. z o.o z siedziba w Katowicach (40-172), przy ul. Grabowej 26, posiadajaca

numer NIP: 9542827545;

  1. Dane osobowe – wszelkie informacje o mozliwym do zidentyfikowania Uzytkowniku (art. 4 ust. 1 RODO), tj.

osobie, ktora mozna posrednio lub bezposrednio zidentyfikowac w szczegolnosci na podstawie identyfikatora takiego jak imie i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden badz kilka szczegolnych czynnikow okreslajacych fizyczna, genetyczna psychiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tozsamosc osoby fizycznej;

  1. Profilowanie – kazda forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych przez Administratora, ktore polega na wykorzystaniu danych zgromadzonych przez Administratora do oceny niektorych czynnikow osobowych osoby fizycznej, w szczegolnosci ich analizy lub prognozy aspektow dotyczacych danych zgromadzonych przez Administratora albo wnioskowania o cechach oraz czynnikach osobowych Uzytkownikach innych niz zgromadzone przez Administratora;
  1. Usługodawcy – wszelkie podmioty wspołpracujace z Administratorem, jego kontrahenci, ktore swiadcza Administratorowi swoje usługi oraz bezposrednio zwiazane z nimi usługi marketingowe;
  2. Profil – zbior informacji dotyczacych Uzytkownika o charakterze osobowym i behawioralnym, gromadzone przez Administratora, a zwiazanych z jego czynnikami osobowymi;
  3. Klienci – wszelkie podmioty wspołpracujace z Administratorem, jego kontrahenci, ktorym Administrator swiadczy usługi oraz bezposrednio zwiazane z nimi usługi marketingowe, jak rowniez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadajace osobowosci prawnej, na rzecz ktorych Administrator dostarcza usługi lub towary na podstawie odrebnych umow;
  1. RODO – Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych).
  1. Serwis – portal internetowy nalezacy do i zarzadzany przez Administratora, w ramach ktorego

Administrator swiadczy swoje usługi, znajdujacy sie pod adresem: http://skupnieruchomoscislask.com;

  1. Uzytkownik– osoba fizyczna, ktora korzysta z Usług za posrednictwem Serwisu;
  1. Usługi – zespoł usług swiadczonych droga elektroniczna przez Administratora, w szczegolnosci za posrednictwem Serwisu, a takze usługi marketingu bezposredniego;
 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uzytkownikow jest QUALIS VESTRA SP. Z O.O.., jak zdefiniowano przy definicji Administratora powyzej.

W razie pytan dotyczacych przetwarzania danych oraz przysługujacych Uzytkownikom praw, kontakt z

Administratorem jest mozliwy w nastepujacy sposob:

a. za posrednictwem formularza kontaktowego (o ile został udostepniony), dostepnego pod adresem:

http://skupnieruchomoscislask.com;

b. za posrednictwem poczty elektronicznej, na adres: skupnieruchomoscislask@gmail.com lub

c. za pomoca danych kontaktowych dostepnych pod adresemhttp://skupnieruchomoscislask.com/kontakt/

Podstawa prawna: obowiazek informacyjnyart. 13 ust. 1 lit. a RODO.

 1. Zakres i cele przetwarzania danych osobowych Uzytkownikow

Dane osobowe Uzytkownikow przetwarzane sa przez Administratora przy zachowaniu zasad okreslonych w RODO oraz wyłacznie w celu udostepnienia dostepu do funkcjonalnosci Serwisu, swiadczenia usług elektronicznych oraz realizacji procesu reklamacyjnego/zapytania/kontaktowego.

Dane osobowe pozyskiwane sa w zwiazku z prowadzona działalnoscia gospodarcza i beda wykorzystywane dla potrzeb swiadczenia Usług.

W zwiazku z tym, ze Administrator swiadczy rozne usługi dla Uzytkownikow, dane osobowe Uzytkownikow sa przetwarzane w roznych celach, w roznym zakresie i na roznej podstawie prawnej okreslonej w RODO. W celu zapewnienia przejrzystosci informacji, pogrupowalismy je przez pryzmat celow przetwarzania danych.

Cel 1: Korzystanie z Serwisu, przegladanie tresci Serwisu

Rodzaje Usług: Administrator przetwarza dane osobowe w celu umozliwienia Uzytkownikowi korzystanie z Serwisu.

Zakres danych: W tym celu Administrator przetwarza dane osobowe dotyczace aktywnosci Uzytkownika w Serwisach, w tym rejestrowane i przechowywane za posrednictwem plikow cookies, tj.: dane dotyczace ogladanych podstron oferowanych w Serwisie, jak rowniez dane dotyczace sesji urzadzenia Uzytkownika oraz systemu operacyjnego, przegladarki, lokalizacji oraz unikalnego ID jak rowniez informacje o urzadzeniu, ktorego uzyto do korzystania z Serwisu.

Podstawa prawna: niezbednosc do wykonania umowy o swiadczenie usług droga elektroniczna (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f), w postaci nalezytego swiadczenia Usług i utrzymywania Serwisu dostepnego dla Uzytkownikow.

Cel 2: Nawiazywanie kontaktu z Administratorem

Rodzaje Usług: Administrator przetwarza dane osobowe Uzytkownikow przekazane w ramach formularza kontaktowego, w e-mailu lub podczas rozmowy telefonicznej; w celu odebrania wiadomosci wysłanej do Administratora za pomoca formularza kontaktowego oraz nawiazania kontaktu z Uzytkownikiem, w tym udzielenie odpowiedzi i prowadzenie dalszej korespondencji.

Zakres danych: Administrator przetwarza w powyzszym celu nastepujace dane osobowe

Uzytkownikow: imie i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres reprezentowanego przedsiebiorstwa, a takze dane zebrane w Profilu, dane przekazane w celu korzystania z Usług, dane zawarte w dokumentach załaczonych do wniosku, skargi lub historii korespondencji z Administratorem

Podstawa prawna: niezbednosc do podjecia czynnosci przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegajacy na poprawie jakosci Usług i budowaniu pozytywnych relacji z Uzytkownikami.

Cel 3: Statystyka korzystania z poszczegolnych funkcji i czesci Serwisu, popularnosci podstron oraz ułatwienie korzystania z Serwisu

Zakres danych: W tych celach dane osobowe sa przetwarzane przez Administratora, dotyczace aktywnosci Uzytkownikow w Serwisie, w tym rejestrowane i przechowywane za posrednictwem plikow cookies, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Serwisu oraz ilosc spedzanego na kazdej z nich czasu, jak rowniez dane dotyczace historii wyszukiwania, adresu IP, lokalizacji, ID urzadzenia oraz dane dotyczace przegladarki oraz systemu operacyjnego.

Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegajacy na poprawianiu funkcjonalnosci Serwisu

Cel 4: Marketing i remarketing

Rodzaj Usług: Administrator przetwarza dane osobowe Uzytkownikow w celu marketingu bezposredniego usług lub produktow własnych, celem jak najlepszego dopasowania oferowanych Uzytkownikom produktow lub usług do ich aktualnych potrzeb.

Zakres danych: W tym celu Administrator przetwarza dane osobowe podane w ramach formularza kontaktowego, tj. imie i nazwisko, adres e-mail (w przypadkach, w ktorych została udzielona zgoda na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urzadzen koncowych w celu marketingu bezposredniego za posrednictwem srodkow komunikacji elektronicznej) oraz dotyczace aktywnosci Uzytkownika w Serwisie, rejestrowane i przechowywane za posrednictwem plikow cookies w szczegolnosci historie odwiedzonych podstron Serwisu, preferencje osobiste, zachowania, zainteresowania, klikniecia w Serwisie, dane dotyczace wyswietlania i korzystania z okreslonych usług w Serwisie, aktywnosc zwiazana z komunikacja z Administratorem.

Remarketing: W celu dotarcia do Uzytkownikow z komunikatami marketingowymi Administratora poza Serwisami, Administrator korzysta z usług zewnetrznych dostawcow. Usługi te polegaja na wyswietlaniu komunikatow marketingowych Administratora, w tym informacji handlowych, na innych stronach niz Serwis. W tym celu zewnetrzni dostawcy (m.in. Google, Facebook) instaluja np. odpowiedni kod lub piksel, aby pobrac informacje o aktywnosci Uzytkownikow w Serwisie. Informacje te dotycza aktywnosci Uzytkownikow w Serwisie, w szczegolnosci historii odwiedzonych podstron Serwisu.

Podstawa prawna: zgoda osoby, ktorej dane dotycza (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegajacy na marketingu bezposrednim usług lub produktow Administratora.

Dane osobowe wykorzystywane przez Administratora do celow wskazanych powyzej nie moga byc wykorzystywane do innych celow bez uprzedniej zgody. W szczegolnosci dane osobowe nie beda przetwarzane w celach marketingowych bez wyraznej zgody.

IV. Pliki cookies

W celu ułatwienia korzystania z Serwisu, Administrator moze, za posrednictwem Serwisu, instalowac na urzadzeniu koncowym Uzytkownika pliki tekstowe, zwane plikami cookies, ktorych w celu przechowywania informacji słuzacych do identyfikacji Uzytkownika lub zapamietywania historii działan podejmowanych przez Ciebie w Serwisie.

Podanie przez Uzytkownika danych objetych plikami cookies jest dobrowolne, a wyrazem takiej woli po stronie Uzytkownika jest odpowiedni zestaw ustawien przegladarki internetowej, z ktorej nastepuje połaczenie z Serwisem.

Cele, w ktorych Administrator uzywa pilkow cookies, nie wymagaja jednakze zidentyfikowania przez niego osoby, ktorej dane dotycza. Wobec powyzszego Administrator nie ma obowiazku zachowania, uzyskania ani przetworzenia dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania osoby, ktorej dane dotycza, wyłacznie po to, by zastosowac sie do RODO.

W zwiazku z powyzszym Administrator informuje o tym Uzytkownikow w niniejszej Polityce prywatnosci. W takich przypadkach zastosowania nie maja uprawnienia opisane w punkcie X, chyba ze Uzytkownik, ktorego dane dotycza, w celu wykonania praw przysługujacych mu na mocy RODO, dostarczy dodatkowych informacji pozwalajacych go zidentyfikowac.

Podstawa prawna:art. 11 RODO.

Rodzaje cookies

Ze wzgledu na cykl zycia pliki cookies dzielimy na:

 1. sesyjne – usuwane jednoczesnie z zamknieciem przegladarki internetowej,
 1. trwałe – usuwane z upływem okreslonego z gory czasu, niezaleznie od zamkniecia przegladarki internetowej.

Ze wzgledu na domene internetowa, od ktorej pochodza, pliki cookies dzielimy na:

 1. własne – ustawiane przez serwery internetowe naszych Serwisow,
 1. osob trzecich – ustawiane przez serwery internetowe innych stron niz nasze Serwisy.

Cele uzywania plikow cookies

Optymalizacja korzystania z Serwisow (niezbedne i analityczne cookies)

Administrator uzywa własnych plikow cookies w celu zapewnienia Uzytkownikowi wygody korzystania z Serwisie, w tym w celu ograniczania liczby emisji pojawiajacych sie powiadomien (o aktualizacji polityki prywatnosci oraz wykorzystywaniu plikow cookies). Administrator uzywa plikow cookies takze aby sprawdzic bezpieczenstwo systemu informatycznego oraz w celu zapamietania preferencji Uzytkownika.

Statystyka wyswietlen stron i podstron Serwisow (analityczne cookies)

Administrator uzywa plikow cookies osob trzecich (np. Google Analytics, Google Analytics 360) w celu liczenia wizyt w Serwisie, ich długosci oraz okreslenia, jakie funkcje Serwisu lub jego czesci były najczesciej wykorzystywane lub odwiedzane. Zbierane w ten sposob informacje pozwalaja Administratorowi analizowac wydajnosc Serwisu oraz okreslac kierunki rozwoju nowych funkcji i usług.

Sledzenie aktywnosci w Serwisach (analityczne cookies)

Administrator uzywa własnych plikow cookies w celu identyfikacji Uzytkownika na potrzeby analizy aktywnosci Uzytkownika w Serwisach, okreslenia jakie czynnosci podejmował Uzytkownik na stronach Serwisow, w szczegolnosci ktore podstrony wyswietlał Uzytkownik i na ktorych spedził najwiecej czasu. Zbierane w ten sposob informacje pozwalaja Administratorowi ocenic, czy przekaz kierowany do Uzytkownika za pomoca Serwisu jest jasny, a Serwis nie wymaga zadnych zmian układu tresci.

Wyswietlanie reklam dopasowanych do preferencji Uzytkownika (reklamowe cookies)

Pliki cookies Administratora oraz pliki cookies dostawcow zewnetrznych (np. Google Adwords) sa wykorzystywane w celu prowadzenia kampanii marketingowych oraz kampanii remarketingowych docierajacych z naszymi komunikatami marketingowymi do Uzytkownika, jezeli odwiedził wczesniej Serwis. Te pliki cookies pamietaja, ze Uzytkownik odwiedził nasz Serwis i jakie aktywnosci w nim wykonał. Zebrane w ten sposob informacje sa przekazywane do dostawcow zewnetrznych.

Rezygnacja z cookies

Uzytkownik ma mozliwosc okreslenia warunkow przechowywania lub uzyskiwania dostepu do plikow cookies za pomoca ustawien przegladarki internetowej lub konfiguracji usługi. W pasku menu przegladarki internetowej w sekcji „Pomoc” mozna znalezc informacje, jak odrzucic zapisywanie nowych plikow cookies, jak usunac dotychczas zapisane pliki cookies, jak zadac powiadamiania o zapisaniu nowego pliku cookie oraz jak zablokowac działanie plikow cookies.

W celu uzyskania dalszych informacji nt. mozliwosci rezygnacji z korzystania z plikow cookies i usuniecia wszelkich plikow cookies utworzonych przez Administratora, Administrator zacheca do skontaktowania sie z nim w jeden z mozliwych sposobow opisany w niniejszej polityce prywatnosci.

V. Obligatoryjnosc podawania danych osobowych i konsekwencje ich niepodania

Podanie niektorych danych osobowych jest warunkiem skorzystania z niektorych Usług (dane opisane w Celu 2). Dane obligatoryjne sa oznaczone w Serwisie za pomoca gwiazdki. Konsekwencja niepodania tych danych jest brak mozliwosci skorzystania przez Uzytkownika z Usług. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

W zakresie danych osobowych, ktore sa gromadzone automatycznie, ich podanie jest rowniez dobrowolne, a wyrazem takiej woli po stronie Uzytkownika jest odpowiedni zestaw ustawien przegladarki internetowej, z ktorej nastepuje połaczenie z Serwisem.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i Profilowanie

Administrator podejmuje wszelkie uzasadnione starania, aby dopasowac oferte produktow/usług własnych oraz wszelkich komunikatow marketingowych kierowanych do Uzytkownikow do ich zainteresowan i preferencji. W tym celu moze dokonywac zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, ktore nie przybiera jednakze formy Profilowania. Administrator moze korzystac jednakze z efektow Profilowania dokonanego przez podmioty trzecie (np. Google, Facebook) podczas kierowania do Uzytkownikow komunikatow marketingowych i remarketingowych.

Administrator zaznacza jednoczesnie, iz targetowanie oraz personalizacja komunikacji marketingowej Administratora, w szczegolnosci ofert oraz informacji handlowych, w oparciu o zebrane dane behawioralne (zwiazane z zachowaniem Uzytkownika i jego aktywnoscia w Serwisie, w szczegolnosci historii odwiedzonych podstron), o ile nie jest efektem wnioskowania o innych cechach i czynnikach osobowych Uzytkownika na podstawie danych zgromadzonych przez Administratora, nie stanowi Profilowania.

Powyzsze działania i podejmowanie decyzji ma charakter zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych

– i wystepuje w sytuacji, kiedy okreslone działanie lub zaniechanie Uzytkownika w Serwisie, powoduje wyswietlenie mu okreslonego komunikatu handlowego – tozsamego dla wszystkich Uzytkownikow, ktorzy zachowali sie podobnie. Taki komunikat nie jest bowiem kierowany do Uzytkownika w oparciu o załozenie poczynione w zautomatyzowany sposob przez Administratora, a w zwiazku z konkretnymi, dostarczonymi przez Uzytkownika informacjami.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych i podejmowanie decyzji nie stanowi istotnego zagrozenia dla praw i wolnosci Uzytkownikow, nie wywołuje istotnych skutkow prawnych wobec nich i nie jest nadmiernie uciazliwe, a w konsekwencji – nie istnieja przesłanki uniemozliwiajace przyznanie interesom Administratora nadrzednego charakteru.

Konsekwencjami zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych Uzytkownikow bedzie wyłacznie zroznicowanie kierowanych do nich komunikatow marketingowych, w zaleznosci od podjetych przez nich ich aktywnosci w Serwisie.

W zwiazku z powyzszym Uzytkownikom przysługuja dodatkowe prawa, opisane szczegołowo w punkcie X.

VII. Przetwarzanie danych osobowych dzieci

Aby korzystac z Usług, Uzytkownik musi miec ukonczone 16 lat lub uzyskac zgode osoby sprawujacej władze rodzicielska lub opieke nad dzieckiem. Administrator nie zamierza w sposob swiadomy gromadzic danych osobowych od dzieci ponizej 16 lat bez uzyskania zgody ich rodzica lub opiekuna.

VIII. Odbiorcy danych

Dane osobowe Uzytkownikow moga byc udostepniane przez Administratora innym podmiotom. W zaleznosci od okolicznosci, podmioty te moga podlegac poleceniom Administratora co do celow i sposobow przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzajace) albo samodzielnie okreslac cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Uzytkownikow (administratorzy).

Mimo najwyzszych staran Administratora, moze okazac sie, ze ponizsza lista nie jest kompletna i nie wskazuje wszystkich odbiorcow danych zgromadzonych przez Administratora. Wynika to, z tego, ze czesc odbiorcow danych korzysta ze swoich podwykonawcow albo zleca czynnosci innym odbiorcom danych lub za posrednictwem innych odbiorcow danych.

Administrator udostepnia dane osobowe Uzytkownikow nastepujacym kategoriom odbiorcow:

1. Usługodawcy

Dane osobowe Uzytkownikow moga byc udostepniane podmiotom, ktore swiadcza na rzecz Administratora usługi wspierajace prowadzona przez niego działalnosc, np. dostawcom narzedzi marketingowych, ksiegowosci, doradcom prawnym.

Podmioty przetwarzajace. Administrator korzysta z usług podmiotow, ktore przetwarzaja dane osobowe Uzytkownikow wyłacznie na jego zlecenie. Sa to m.in.. podmioty dostarczajace usługi hostingowe, przestrzen dyskowa w chmurze, dostarczaja systemy marketingowe (np. do wysyłki newsletterow i innych e-maili), do analizy ruchu w Serwisie, do analizy skutecznosci kampanii marketingowych itp.

Aktualnie Administrator wspołpracuje z nastepujacymi Usługodawcami, bedacymi podmiotami przetwarzajacymi dane osobowe:

– Kava Studio Sp. z o. o. Sp. k. (KRS: 619192)

– Home PL S.A. (KRS: 0000431335)

– Google LLC z siedziba w Mountain View (administrator usługi DYSK)

– MICROSOFT CORPORATION z siedziba w Redmond, WA 98052-7329 (administrator usługi OneDrive);

– Jan Pytel, prowadzacy działalnosc gospodarcza pod firma JAWA S.C. Biuro rachunkowe, doradztwo podatkowe, usługi prawne (NIP: 6340200735)

Administratorzy. Administrator korzysta takze z usług podmiotow, ktore nie działaja wyłacznie na jego zlecenie i same ustalaja cele oraz sposoby wykorzystania danych osobowych Uzytkownikow. Sa to podmioty swiadczace głownie usługi kampanii remarketingowych oraz prowadzace badania statystyczne.

Aktualnie Administrator wspołpracuje z nastepujacymi Usługodawcami, bedacymi administratorami danych osobowych:

– Facebook Ireland Limited, – Instagram

– Google LLC.

Lokalizacja. Usługodawcy maja siedzibe głownie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jednakze niektorzy sposrod Usługodawcow moga miec siedzibe poza terytorium EOG. W zwiazku z przekazaniem danych osobowych poza terytorium EOG Administrator zadbał, aby dostawcy usług dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikaja w szczegolnosci z uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatnosci” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatnosci ochrony zapewnianej przez Tarcze Prywatnosci UE-USA. W przypadkach, w ktorych powyzsze wymaganie nie zostało spełnione, Administrator zapewnia zgodnosc przetwarzania danych z RODO poprzez odbieranie od Uzytkownikow zgody na takie przekazanie, a w razie jej braku – wyłaczenie danych osobowych takiego Uzytkownika od przekazania do panstwa trzeciego.

2. Osoby upowaznione do przetwarzania danych przez Administratora

Administrator udostepnia dane osobowe wszelkim osobom upowaznionym przez Administratora do przetwarzania danych w jego imieniu, co wynika z faktu, iz na co dzien za działaniami Administratora stoja ludzie 🙂

3. Organy panstwowe

Dane osobowe sa udostepniane takze wtedy, gdy zwroca sie o to uprawnione organy panstwowe, w szczegolnosci jednostki organizacyjne prokuratury, Policji, czy organ nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, ktorym jest Prezes Urzedu Danych Osobowych (PUODO).

IX. Okres przechowywania danych

Dane osobowe Uzytkownikow sa przechowywane przez Administratora przez cały okres korzystania z Usług Serwisu w celu swiadczenia Usług, jak rowniez do celow marketingowych. Dane osobowe sa przetwarzane do chwili cofniecia zgody na przetwarzanie, wykonania prawa sprzeciwu na przetwarzanie danych do celow marketingu bezposredniego lub wykonania uprawnienia z tytułu prawa do usuniecia danych, a w przypadku braku takich działan – przez okres przydatnosci dla celow, w jakich zostaja zebrane, istotnej zmiany przedmiotu działalnosci Administratora, zakonczenia działalnosci marketingowej Administratora lub zakonczenia prowadzenia działalnosci przez Administratora w zakresie, w jakim prowadził działalnosc w dniu gromadzenia danych. Po upływie 6 lat od zakonczenia wspołpracy z Administratorem dane Uzytkownikow, ktorzy zawarli z Administratorem umowe, zostaja zanonimizowane, spseudonimizowane lub w całosci usuniete.

Dane osobowe Uzytkownikow, ktorzy nie skorzystali z Usług oferowanych w Serwisie, a wyłacznie przegladali jego tresci, przechowywane sa przez czas odpowiadajacy waznosci zapisanych na ich urzadzeniach plikow cookies.

X. Uprawnienia osob, ktorych dane dotycza

Administrator zapewnia realizacje ponizszych uprawnien Uzytkownikom poprzez skontaktowanie sie z nim w jeden ze sposobow wskazanych w punkcie II.

Prawo cofniecia zgody

Uzytkownik ma prawo do cofniecia kazdej zgody, jakiej udzielił w momencie rejestracji do Serwisu, jak rowniez podczas korzystania z Usług. Cofniecie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofniecie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnieciem.

Cofniecie zgody nie pociaga za soba zadnych negatywnych konsekwencji. Moze jednak uniemozliwic dalsze korzystanie z Usług. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie, ktore odbywa sie na innej podstawie niz zgoda osoby, ktorej dane dotycza, na przykład w celu realizacji umowy miedzy Administratorem, a Uzytkownikiem.

Podstawa prawna:art. 7 ust. 3 RODO.

Prawo sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Uzytkownik ma prawo w dowolnym momencie wniesc sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym takze zautomatyzowanego, jezeli przetwarzanie danych nastepuje w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.

Niezaleznie od powyzszego osoba, ktorej dane dotycza, ma prawo w dowolnym momencie wniesc sprzeciw wobec przetwarzania dotyczacych jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezposredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest zwiazane z takim marketingiem bezposrednim.

Rezygnacja z otrzymywania rekomendowanych ofert w formie wiadomosci e-mail, jak rowniez rezygnacja z otrzymywania informacji handlowych dotyczacych produktow lub usług Administratora, jest traktowana jak sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, w tym Profilowania w celach marketingowych i gwarantuje zaprzestanie ich dalszego przetwarzania w tym celu.

Jezeli Administrator nie bedzie w stanie wykazac innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Uzytkownika, ktory wniosł sprzeciw, nadrzednej wobec interesow, praw i wolnosci Uzytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen, usunie niezwłocznie dane osobowe takiego Uzytkownika.

Podstawa prawna:art. 21 RODO

Prawo do usuniecia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Uzytkownik ma prawo zadac usuniecia wszystkich lub niektorych danych osobowych. Prawo powyzsze przysługuje, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci:

 • dane osobowe nie sa juz niezbedne do celow, w ktorych zostały zebrane lub w inny sposob przetwarzane;
 • Uzytkownik cofnał zgode, na ktorej opierało sie przetwarzanie, a Administrator nie dysponuje inna podstawa prawna przetwarzania;
 • Uzytkownik wniosł sprzeciw wobec przetwarzania i nie wystepuja nadrzedne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub Uzytkownik wniosł sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezposredniego;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe musza zostac usuniete w celu wywiazania sie z obowiazku prawnego przewidzianego przepisami obowiazujacego prawa;

Pomimo zadania usuniecia danych osobowych, w zwiazku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator moze zachowac pewne dane osobowe w zakresie niezbednym do celow ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.

Podstawa prawna:art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Uzytkownik ma prawo zadania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Uprawnienie to przysługuje, jezeli zachodzi co najmniej jedna z ponizszych przesłanek:

 • Uzytkownik kwestionuje prawidłowosc danych osobowych – ograniczenia dokonuje sie na okres pozwalajacy Administratorowi sprawdzic prawidłowosc tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Uzytkownik sprzeciwia sie usunieciu danych osobowych, zadajac w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje juz danych osobowych do celow przetwarzania, ale sa one potrzebne Uzytkownikowi, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen;
 • Uzytkownik wniosł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – ograniczenia dokonuje sie do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora sa nadrzedne wobec podstaw sprzeciwu osoby, ktorej dane dotycza.

Podstawa prawna:art. 18 RODO

Prawo dostepu do danych

Kazdy ma prawo uzyskac od Administratora potwierdzenie, czy przetwarzamy dane osobowe okreslonej osoby, a jezeli ma to miejsce, osoba ta ma prawo:

 • uzyskac dostep do swoich danych osobowych;
 • uzyskac informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorcow tych danych, planowanym okresie przechowywania danych osobowych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujacych jej na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o zrodle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o Profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w zwiazku z przekazaniem tych danych do panstwa trzeciego;
 • uzyskac kopie swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Uzytkownik ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Wykonanie tego prawa jest mozliwe poprzez kontakt z Administratorem, a Uzytkownik ma prawo zadac od Administratora sprostowania tych danych (jezeli sa nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jezeli sa niekompletne).

Podstawa prawna:art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Uzytkownik ma prawo otrzymac swoje dane osobowe, ktore dostarczył Administratorowi, a nastepnie przesłac je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych.

Uzytkownik ma prawo rowniez zadac, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezposrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie mozliwe.

Administrator przesyła dane w postaci pliku w formacie *.csv. Format ten jest formatem powszechnie uzywanym, nadajacym sie do odczytu maszynowego i pozwalajacym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Podstawa prawna:art. 20 RODO

Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora

W kazdym przypadku, w ktorym nastepuje zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, Uzytkownik ma prawo do zakwestionowania decyzji podjetej w sposob wyłacznie zautomatyzowany, wyrazenia swojej opinii w przedmiocie podjetej decyzji i do zadania interwencji ludzkiej ze strony Administratora. Interwencja ludzka jest realizowana poprzez ponowna ocene cech, czynnikow i przesłanek, jakie zostały uwzglednione przy zautomatyzowanym podjeciu decyzji przez upowazniona przez Administratora osobe i wydanie decyzji innej, niz dotychczasowa lub jej podtrzymanie.

Prawo powyzsze nie przysługuje w przypadku, gdy taka decyzja nie wywołuje Uzytkownika zadnych skutkow prawnych lub wpływ na jego sytuacje jest znikomy, a takze w sytuacji, w ktorej przetwarzanie danych osobowych Uzytkownika nie nastepuje w sposob wyłacznie zautomatyzowany.

Jezeli natomiast decyzja podjeta w zautomatyzowany sposob: (i) nie jest niezbedna do zawarcia lub wykonania umowy miedzy Uzytkownikiem, a Administratorem; (ii) nie jest dozwolona prawem Unii lub prawem panstwa członkowskiego, ktoremu podlega administrator i ktore przewiduje własciwe srodki ochrony praw, wolnosci i prawnie uzasadnionych interesow osoby, ktorej dane dotycza; oraz (iii) nie opiera sie na wyraznej zgodzie osoby, ktorej dane dotycza – wyrazem powyzszego prawa, przysługujacego Uzytkownikowi, jest prawo do niepodlegania w zupełnosci decyzjom podejmowanym w sposob wyłacznie zautomatyzowany. W razie wniesienia zadania skorzystania z niniejszego prawa, Administrator podejmuje wszelkie rozsadne srodki, aby proces podejmowania decyzji nie pozostawał wyłacznie zautomatyzowany, tj. aby zapewnic obecnosc czynnika ludzkiego w co najmniej jednym z jego etapow.

Podstawa prawna: art. 22 RODO.

XI. Czas reakcji

Jezeli Uzytkownik, korzystajac z uprawnien opisanych w punkcie X, wystepuje do Administratora z odpowiednim zadaniem, Administrator niezwłocznie rozpatruje to zadanie pozytywnie lub negatywnie, nie pozniej jednak niz w ciagu miesiaca po jego otrzymaniu. Jezeli jednak, z uwagi na skomplikowany charakter zadania lub liczbe zadan

– zachowanie miesiecznego terminu jest niemozliwe, Administrator dopełni obowiazku rozpatrzenia zadania w ciagu kolejnych dwoch miesiecy, po uprzednim poinformowaniu Uzytkownika o zaistniałych okolicznosciach.

XII. Skargi i wnioski

Administrator zacheca do zadawania pytan i składania wnioskow dotyczacych przetwarzania danych osobowych Uzytkownikow oraz realizacji przysługujacych im uprawnien.

Kazda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru z zakresu ochrony danych osobowych, jezeli uwaza, ze jej prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane jej na mocy RODO zostały przez Administratora naruszone.

XIII. Bezpieczenstwo danych osobowych

Administrator i podmioty, z ktorymi wspołpracuje, dokładaja wszelkich staran, aby zapewnic bezpieczenstwo danym osobowym, przetwarzanym w ramach Serwisu, m.in. poprzez zastosowanie szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas dostepu do Serwisu, co zapewnia ochrone wprowadzanych danych oraz znaczaco utrudnia ich przechwycenie przez nieupowaznione systemy lub osoby.

XIV. Zmiany do Polityki Prywatnosci

Stosownie do potrzeb Administrator mozemy zmieniac i aktualizowac Polityke Prywatnosci. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Uzytkownicy zostana poinformowani poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie głownej Serwisu lub poprzez wiadomosc e-mail nadana do Uzytkownikow.

Zadzwoń